Lider du av andningsbesvär?

Mottagning för
astma
och KOL


 

Lider du av andningsbesvär i allmänhet, astma eller KOL har vi en specialistmottagning för att behandla dig och ge dig de bästa förutsättningarna för att må så bra som möjligt.

 
 

Astma


Vanligtvis börjar du som patient på mottagningen med att träffa en astmasköterska. Efter det erbjuder vi astmaskola för att du ska förstå och använda din medicin på ett korrekt sätt. Vi håller också i gruppbesök för att du ska kunna lära dig samt få tips och råd av andra med en astmadiagnos. Vi utför också allergitester och diagnostiserar ansträngningsastma.

 

Symtom vid astma


Astma är en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna, som gör att luftrören är extra känsliga. Besvär kan utlösas av till exempel kall luft, starka dofter, rök, stress, fysisk ansträngning och infektioner i luftrören. Oftast bryter astma ut som barn, men sjukdomen kan även starta som vuxen.

Astmabesvär kommer ofta i perioder. Vanliga symtom vid astma är:

  • anfall av dyspné, det vill säga att det är tungt att andas in.
  • andfåddhet och hosta vid fysisk ansträngning.
  • att det vid inandning hörs ett pipande och väsande ljud.
  • upprepade förkylningar och hosta, eller hosta som du inte kan hitta någon förklaring till.


Behandling av astmaMålet med behandling av astma är att sjukdomen inte ska utgöra ett hinder i ditt liv, du ska inte ha några astmasymtom. Dina lungor ska fungera som de ska utan att du behöver ta extra luftrörsvidgande medicin, och den medicin du tar ska inte ge dig några biverkningar.

Lever du med astma är det viktigt att förstå behandlingen och hur läkemedlen du tar fungerar. Besvären vid astma kan variera över tid, det är därför bra att gå på regelbundna återbesök så att du alltid har en dosering av läkemedel som passar dig och din astma.

 

Två typer av astmaAstma delas in i icke-allergisk astma och allergisk astma. Icke-allergisk astma är den vanligaste typen hos vuxna, medan allergisk astma är vanligast hos barn. Har du allergisk astma får du besvär när du har varit i kontakt med det du är allergisk mot, till exempel pollen, kvalster eller pälsdjur.

 

KOL


KOL är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. KOL utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning. Med behandling minskar oftast besvären.

 

Symtom vid KOLKOL är en obstruktion i lungorna, vilket betyder att det är en allvarlig, kronisk lungsjukdom som gör att man kan få svårt att andas och produktiv hosta, slemhosta under morgonen. Den främsta anledningen till att någon drabbas av KOL är rökning. Det enda som kan hejda utvecklingen av KOL är därför att sluta röka.

Vill du ha hjälp att sluta röka erbjuder vi rådgivning och motiverande samtal. Att sluta röka gör att din hälsa förbättras på många sätt, även om du inte lider av KOL.

Undersökning vid andningsbesvär


Har du svårt att andas bokar du en tid hos oss för rådgivning. Behöver du vidare undersökning kommer du få berätta om dina besvär för en läkare. Vi utför en kroppsundersökning och en kontroll av hur dina lungor fungerar, antingen genom spirometri eller så kallad PEF-mätare (läs mer om spirometri och PEF-mätare längre ner).