Vi utfärdar intyg

Avgiftsbelagda intyg


 

Hälsans Vårdcentral utfärdar intyg för olika ändamål

 
 

Intyg


Landstingsfullmäktige har beslutat och prissatt några intyg, dem intyg som inte har beslutats av Landstingsfullmäktige gäller timtaxa. Om det visar sig att det behöver göras omfattande undersökningar eller medicinsk service får du även betala för dessa undersökningar.

 

Kropp och hälsa

Asbestlunga725 kr
Audiogram1125 kr
Blodgrupperingsundersökning375 kr
Färgsinneintyg375 kr
Frisklunga750 kr
Funktionshinder
(intyg till annan än till försäkringskassan, arbetsförmedling och socialtjänst)
375 kr

EKG (i samband med intyg)

Vilo-EKG750 kr
Arbets-EKG1125 kr

Sport och fritid

Boxare/brottare1125 kr
Fallskärmshoppning1125 kr

Adoption

Utlåtande om adoptivförälder (utan Hälsoundersökning)900 kr
Utlåtande om adoptivbarn900 kr
Förnyelse av intyg för adoption500 kr

Flygcertifikat

Flygcertifikat protokoll C
(utan tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
2100 kr
Flygcertifikat, per protokoll
(utan tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
1125 kr

Dykarcertifikat (utan lungröntgen)

Enbart undersökning750 kr,
Undersökning samt EKG1500 kr

Försvarsmakten och rekryteringsmyndighet (intyg som enskild begär)

Utan undersökning375 kr
Med undersökning750 kr

Fordon

Handikappfordon (utan undersökning)375 kr
Bilbälte (utan undersökning)
Intyg för befrielse att använda
375 kr

Arbete och utbildning

Au-pair för utlandsarbete1125 kr
Utlandsarbete eller utlandsstudier (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status)1125 kr
Sjöfolk1125 kr
Utbildningssökande750 kr

Till kommun eller stadsdelsnämnd

Förskola och skolgång  
Gäller alla intyg som rör barns förskole- och skolsituation
375 kr
LPT-intyg
Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård (OBS! vårdintyg är avgiftsfritt om en anhörig begärt intyget)
Timtaxa*
LUH-intyg till kommun eller stadsdelsnämnd
Sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning
Timtaxa*
LVM-intyg
Vårdintyg för tvångsvård av missbrukare
Timtaxa*
Sjukintyg375 kr


Till arbetsgivare

Anställning
Friskintyg för (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status).
750 kr
Förstadagsintyg
Intyg som arbetsgivare kräver från första sjukdagen.
375 kr
LUH-intyg till arbetsförmedlingenTimtaxa*
Sjukintyg
Sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning.
375 kr


Till Transportsstyrelsen

Transportstyrelsen kan begära intyg för beslut om körkortsinnehav. Några av dessa intyg är prissatta och beslutade i landstingsfullmäktige.
För de intyg som inte finns prissatta gäller timtaxa.

Läkarintyg
Avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförar-legitimation på begäran från Transportstyrelsen
750 kr
Läkarintyg synfunktion
Avseende lämplighet att inneha körkort m.m. Intyget ska utfärdas av specialist i ögonsjukdomar.
375 kr
Läkarintyg diabetes 
Avseende lämplighet att inneha körkort m.m.
375 kr
Alkohol, narkotika och läkemedel 
Provtagningar med analyskostnad (med moms).
750 kr/prov
Läkarintyg alkohol, narkotika, och läkemedel 
avseende lämpligheten att inneha körkort. Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se Transportstyrelsens krav)
1125 kr
Läkarintyg
Avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås. Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se Transportstyrelsens krav)  
2250 kr
Läkarintyg (med provtagning)
Avseende läkarkontroll efter 6 mån vid 1 års villkor om alkolås intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se Transportstyrelsens krav).
Timtaxa*
Läkarintyg (med provtagning)
Avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se Transportstyrelsens krav).
Timtaxa*


Intyg A: Utfärdas utifrån journal-kopior eller kännedom om patienten

Avgift utan moms300 kr
Avgift med moms375 kr


Intyg B: Undersökning av patienten krävs

Avgift utan moms600 kr
Avgift med moms750 kr


Intyg C: Undersökning, tester, diagnos-bedömning etcetera krävs

Avgift utan moms900 kr
Avgift med moms1125 kr


*Timtaxan är 375 kronor plus eventuell moms per påbörjad kvart. Timtaxan används bland annat för intyg som inte är specifikt avgiftsbelagda, samt intyg som är skrivna på annat språk än svenska.