Vi utfärdar intyg

Avgiftsfria intyg


 

Hälsans Vårdcentral utfärdar intyg för olika ändamål

 

Kostnadsfria intygDe här inläggen är avgiftsfria:

 • Intyg som Region Stockholm behöver för sin handläggning till exempel intyg för tandvårdsstöd
 • Intyg enligt arbetsskadeförsäkringslagen
 • Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) intyg som LÖF behöver för sin handläggning
 • LSS-intyg
 • Psykiatrisk tvångsvård (LPT) vårdintyg för intagning när anhörig begär in intyget
 • Rättsmedicinalverket (beslutar om ersättning till vårdgivaren) rättspsykiatriska undersökningar i brottsmål (sosfs 1996:15)
 • Utfärdande av dödsbevis


Avgiftsfria inlägg till kommun eller stadsdelsnämnd inom Stockholms länKommunen behöver i vissa fall läkarutlåtanden för sin handläggning. Vissa av dessa intyg är avgiftsfria. Övriga intyg till kommun eller stadsdelsnämnd inom Stockholms län debiteras enligt särskild prislista eller timtaxa

 • Parkeringstillstånd
 • Färdtjänst/förnyelse av färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Bostadsanpassning
 • Behov av särskilt boende, till exempel vid demens
 • Till överförmyndaren i kommunen (intyg för god man och förvaltarskap)Avgiftsfria inlägg till FörsäkringskassanAlla intyg som försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria. Några exempel på intyg är:

 • Aktivitetsersättning
 • Föräldrapennings-förmåner
 • Handikappersättning och vårdbidrag
 • Intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB)
 • Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH)
 • Läkarintyg för ansökan om adoption
 • Närståendepenning
 • Rehabiliteringsersättning
 • Sjukskrivning läkarintyg fk 7263 för bedömning av rätten till sjukpenning