Lider du av diabetes?

Diabetesmottagning


 

Diabetesmottagningen blir du hänvisad till efter att du har fått en konstaterad diagnos av en läkare. Här jobbar läkare och diabetessköterska i team för att du ska få en bra behandling och hjälp med din diabetes.

 
 

Diabetes


Vi arbetar enligt Nationella Riktlinjer för diabetes, och utför regelbundna kontroller av dina värden en gång om året. Då pratar vi också om hur du mår och hur det går att ta hand om sjukdomen och allt vad den innebär. Vill du ha hjälp mellan besöken är du självklart välkommen att boka en tid på mottagningen.

 

Påverka din diabetesMottagningen jobbar både med symptomen du har idag, och för att förebygga framtida komplikationer som kan drabba dig med diabetes. Framtida problem kan till exempel vara hjärt-kärlsjukdomar, stroke, njurskador, fotsår, ögon retinopati och nervskador.

Vi ger dig information och råd om vad du kan göra för att må så bra som möjligt, idag och i framtiden. Genom att följa råden, som bland annat tar upp hur du ska förhålla dig till kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol, kan du påverka din diabetes. Ju noggrannare du följer råden desto mer kan du påverka din diabetes i en positiv riktning.

Vår diabetessköterska kan skriva remiss till medicinsk fotvård.

Registrering i kvalitetsregistretHälsans Vårdcentral i Tensta registrerar diabetespatienter till det nationella kvalitetsregistret NDR (Nationella Diabetesregistret). Registret används för att utveckla och säkra kvaliteten inom diabetesvården.