Hur mår du egentligen?

Hälsokontroll


 

Hälsokontroll kan du boka om du vill ha svar på hur du mår, utan att det är något speciellt som är fel.

 
 

Hälsokontroll


Det är ett utmärkt sätt att investera i sin egen framtida hälsa. Du får ett kvitto på hur din kropp mår, som du kan använda som en utgångspunkt för att till exempel starta ett sundare sätt att leva. Det kan också vara ett sätt att förebygga saker som kan påverka din hälsa negativt.

En hälsokontroll kan till exempel visa att du har högt blodtryck, tecken på möjliga infektioner eller annat som gör att du är i riskzonen för att få problem med hälsan i framtiden. I det uppföljande samtalet kan du få råd och tips på hur du ska ändra din livsstil för att må bättre eller få grundläggande råd kring medicinering. Du kan också boka en hälsokontroll om du behöver ett intyg på att du är frisk, till exempel om du söker jobb som kräver ett friskvårdsintyg.

 

Vad ingår i våra hälsokontroller?I våra hälsokontroller utför vi bland annat provtagningar, röntgen och spirometri, vi kontrollerar hjärta, njurar, kolesterol och blodvärdet. Du får svar på hur dina värden är och hur kroppen och dess organ mår.

Det finns tre olika stora hälsokontroller som du kan välja mellan. Vi anpassar undersökningen efter din sjukdomshistoria, tar hänsyn till ålder och dina egna frågor kring din hälsa. Boka en tid för bedömningsbesök hos läkare för att få en bild av just dina behov.

Lilla Hälsan

Pris: 1000 kr


Undersökningen Lilla Hälsan kan kompletteras med annan provtagning eller hälsoundersökning. Undersökningen inkluderar kontroll av:

 • Blodtryck
 • Blodsocker
 • Blodvärde
 • Njurvärde
 • Levervärde
 • Kolesterol

Efter undersökningen återkopplar en läkare till dig över telefon.

Mellan Hälsan

Pris: 1500 kr


Undersökningen vi kallar Mellan Hälsan kan kompletteras med annan provtagning eller hälsoundersökning. Undersökningen kontrollerar:

 • Blodtryck
 • Blodsocker
 • Blodvärde
 • Njurvärde
 • Levervärde
 • Kolesterol
 • Hjärta och lungor
 • EKG
 • TG

När svaren från de olika kontrollerna och proverna har kommit håller läkaren en återkoppling över telefon.


Stora Hälsan

Pris: 2500 kr


I vår stora hälsoundersökning kontrollerar vi följande:

 • EKG
 • Syntest
 • Lungfunktion-PEF
 • Muskelmassauträkning
 • Hälsosamtal
 • Helkroppsundersökning
 • Hjärta
 • Blodtryck
 • Puls
 • Längd, vikt, BMI
 • Lymfkörtlar
 • Sköldkörtel
 • Mun
 • Öron
 • Buk
 • Extremiteter och reflexer
 • Hudkostym


Vi beställer 25 olika prover:

 • Järn
 • Sänka
 • Blodstatus (8 st)
 • Leverprov
 • Njurfunktionsprov
 • Blodsocker
 • Blodfetter (5 st)
 • Sköldkörtel
 • Urinprov.
 • PSA (prostataprov) för män
 • Kobalamin (B12) för kvinnor.


Stora Hälsan följs upp av ett fysiskt läkarbesök då vi går igenom blodproverna och tar ställning till eventuella åtgärder.

Så här går en hälsokontroll tillInför din hälsokontroll får du en remiss för blod- och urinprov, och information kring hur dessa provtagningar går till. När provsvaren är klara (det tar minst en vecka) får du träffa en sjuksköterska och/eller en läkare.

Vi kontrollerar • Vikt
 • Hjärta
 • Lungor
 • Blodtryck och puls
 • Buk
 • Reflexer
 • Lymfkörtlar
 • Mun
 • Öron

Blodproverna inkluderar • Blodprofil (blodvärde)
 • Leverprov
 • Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
 • Sockerprov
 • Njurfunktionsprov
 • Sköldkörteln (kvinnor)
 • Prostata (män)

Urinprovet tittar bland annat på • Bakterier
 • Blod
 • Infektionstecken
 • Sockernivåer

Uppföljning efter kontrollernaVid uppföljningen efter hälsokontrollen får du prata med en läkare om resultaten av alla kontroller och provtagningar, och vad resultaten tyder på. Tillsammans går ni igenom hur du kan påverka din hälsa med hjälp av motion, mat, tobak, alkohol, stress, psykisk hälsa och eventuella ärftliga sjukdomar. Du får också en skriftlig sammanställning av alla svar som hälsokontrollen har fått fram. Självklart hjälper läkaren dig vidare om det visar sig att något behöver utredas djupare.

Prover utöver hälsokontrollenVill du ha svar på något speciellt som inte inkluderas i våra hälsokontroller kan vi lägga till det prov du vill ha.
Vi erbjuder följande extra prover:

 • PSA, prostataprov: 200 kr
 • Sköldkörtelprover: 200 kr
 • Hepatitkontroller A: 300 kr, B: 500 kr, C: 300 kr)
 • Paketpriser för alla hepatitprover: 1000 kr
 • HbA1c (prov för långtidssocker): 170 kr
 • Vitamin B12: 200 kr
 • Folat: 200 kr
 • Vitamin D: 800 kr
 • Test för blod i avföring (F-Hbx3): 200 kr
 • HP-Serologi (magsårsbakteriekontroll): 700 kr
 • Borreliatest (fästing): 700 kr