Vi utfärdar intyg

Intyg


 

Hälsans Vårdcentral utfärdar intyg för olika ändamål

 
 

Intyg


Landstingsfullmäktige har beslutat och prissatt några intyg, dem intyg som inte har beslutats av Landstingsfullmäktige gäller timtaxa. Om det visar sig att det behöver göras omfattande undersökningar eller medicinsk service får du även betala för dessa undersökningar.

 

Intyg vi utförAdoption

Utlåtande om adoptivförälder (utan Hälsoundersökning) 900 kr
Utlåtande om adoptivbarn 900 kr
Förnyelse av intyg för adoption 500 kr

EKG (i samband med intyg)

Vilo-EKG 750 kr
Arbets-EKG 1125 kr

Kropp och hälsa

Asbestlunga 725 kr
Audiogram 1125 kr
Blodgrupperingsundersökning 375 kr
Färgsinneintyg 375 kr
Frisklunga 750 kr
Funktionshinder
(intyg till annan än till försäkringskassan, arbetsförmedling och socialtjänst)
375 kr

Försvarsmakten och rekryteringsmyndighet (intyg som enskild begär)

Utan undersökning 375 kr
Med undersökning 750 kr

Fordon

Handikappfordon (utan undersökning) 375 kr
Bilbälte (utan undersökning)
Intyg för befrielse att använda
375 kr

Sport och fritid

Boxare/brottare 1125 kr
Fallskärmshoppning 1125 kr

Flygcertifikat

Flygcertifikat protokoll C
(utan tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
2100 kr
Flygcertifikat, per protokoll
(utan tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
1125 kr

Dykarcertifikat (utan lungröntgen)

Enbart undersökning 750 kr,
Undersökning samt EKG 1500 kr

Resa

Behandlingshjälpmedel och läkemedel
Intyg om innehav inför resa
375 kr
Emigration 1125 kr
Visum (utan provtagning) 375 kr
Reseåterbud 375 kr

Arbete och utbildning

Au-pair för utlandsarbete 1125 kr
Utlandsarbete eller utlandsstudier (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status) 1125 kr
Sjöfolk 1125 kr
Utbildningssökande 750 kr

Avgiftsbelagda intyg till kommun eller stadsdelsnämndFörskola och skolgång  
Gäller alla intyg som rör barns förskole- och skolsituation
375 kr
LPT-intyg
Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård (OBS! vårdintyg är avgiftsfritt om en anhörig begärt intyget)
Timtaxa
LUH-intyg till kommun eller stadsdelsnämnd
Sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning
Timtaxa
LVM-intyg
Vårdintyg för tvångsvård av missbrukare
Timtaxa
Sjukintyg 375 kr


Avgiftsbelagda intyg till arbetsgivareAnställning
Friskintyg för (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status).
750 kr
Förstadagsintyg
Intyg som arbetsgivare kräver från första sjukdagen.
375 kr
LUH-intyg till arbetsförmedlingen Timtaxa
Sjukintyg
Sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning.
375 kr

Avgiftsbelagda intyg till TransportsstyrelsenTransportstyrelsen kan begära intyg för beslut om körkortsinnehav. Några av dessa intyg är prissatta och beslutade i landstingsfullmäktige.
För de intyg som inte finns prissatta gäller timtaxa.

Läkarintyg
Avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförar-legitimation på begäran från Transportstyrelsen
750 kr
Läkarintyg synfunktion
Avseende lämplighet att inneha körkort m.m. Intyget ska utfärdas av specialist i ögonsjukdomar.
375 kr
Läkarintyg diabetes 
Avseende lämplighet att inneha körkort m.m.
375 kr
Alkohol, narkotika och läkemedel 
Provtagningar med analyskostnad (med moms).
750 kr/prov
Läkarintyg alkohol, narkotika, och läkemedel 
avseende lämpligheten att inneha körkort. Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se Transportstyrelsens krav)
1125 kr
Läkarintyg
Avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås. Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se Transportstyrelsens krav)  
2250 kr
Läkarintyg (med provtagning)
Avseende läkarkontroll efter 6 mån vid 1 års villkor om alkolås intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se Transportstyrelsens krav).
Timtaxa
Läkarintyg (med provtagning)
Avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se Transportstyrelsens krav).
Timtaxa


Timtaxa – när ett intyg inte finns prissattTimtaxan är 300 kronor plus eventuell moms per påbörjad kvart. Timtaxan används bland annat för intyg som inte är specifikt avgiftsbelagda, samt intyg som är skrivna på annat språk än svenska.

Intyg A: Utfärdas utifrån journal-kopior eller kännedom om patienten (15 min)

Avgift utan moms 300 kr
Avgift med moms 375 kr


Intyg B: Undersökning av patienten krävs (30 min)

Avgift utan moms 600 kr
Avgift med moms 750 kr


Intyg C: Undersökning, tester, diagnos-bedömning etcetera krävs (45 min)

Avgift utan moms 900 kr
Avgift med moms 1125 kr


Kostnadsfria intygDe här inläggen är avgiftsfria:

 • Intyg som Region Stockholm behöver för sin handläggning till exempel intyg för tandvårdsstöd
 • Intyg enligt arbetsskadeförsäkringslagen
 • Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) intyg som LÖF behöver för sin handläggning
 • LSS-intyg
 • Psykiatrisk tvångsvård (LPT) vårdintyg för intagning när anhörig begär in intyget
 • Rättsmedicinalverket (beslutar om ersättning till vårdgivaren) rättspsykiatriska undersökningar i brottsmål (sosfs 1996:15)
 • Utfärdande av dödsbevis


Avgiftsfria inlägg till kommun eller stadsdelsnämnd inom Stockholms länKommunen behöver i vissa fall läkarutlåtanden för sin handläggning. Vissa av dessa intyg är avgiftsfria. Övriga intyg till kommun eller stadsdelsnämnd inom Stockholms län debiteras enligt särskild prislista eller timtaxa

 • Parkeringstillstånd
 • Färdtjänst/förnyelse av färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Bostadsanpassning
 • Behov av särskilt boende, till exempel vid demens
 • Till överförmyndaren i kommunen (intyg för god man och förvaltarskap)Avgiftsfria inlägg till FörsäkringskassanAlla intyg som försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria. Några exempel på intyg är:

 • Aktivitetsersättning
 • Föräldrapennings-förmåner
 • Handikappersättning och vårdbidrag
 • Intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB)
 • Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH)
 • Läkarintyg för ansökan om adoption
 • Närståendepenning
 • Rehabiliteringsersättning
 • Sjukskrivning läkarintyg fk 7263 för bedömning av rätten till sjukpenning


Ingår besöksavgift i priset för ett intyg?I vissa fall ingår undersökningar som är nödvändiga för att utfärda intyget i intygsavgiften. I andra fall tillkommer vanlig besöksavgift.

Intygsavgift och besöksavgift tas ut om du begär ett avgiftsbelagt intyg vid ett läkarbesök i öppenvården.

Exempel: Karin kommer till sin läkare för att hon är sjuk. Under besöket ber hon läkaren att skriva ett intyg till resebyrån eftersom hon måste avboka en resa. Karin betalar patientavgift för läkarbesöket och intygsavgiften.

Endast intygsavgift tas ut i de fall då skälet till patientens kontakt med vården är att få ett intyg.

Exempel: Karin skall skaffa körkort och behöver lämna ett läkarintyg till Transportstyrelsen. Läkaren måste göra en läkarundersökning för att kunna fylla i intyget. Karin betalar endast intygsavgiften, eftersom läkarundersökningen ingår i avgiftspriset.