Är du orolig, har du ångest, är du i sorg,
har du sömnsvårigheter m.m.

Psykisk ohälsa


 

Du behöver inte ha en diagnos för att få hjälp av oss, vi gör alltid en bedömning av vilken vård som passar dig bäst vid första besöket.

 
 

Psykisk ohälsa


Känner du dig nedstämd, orolig, rädd, utmattad, trött, likgiltig eller om du har panikkänslor, ångest eller koncentrationssvårigheter kan du höra av dig till oss. Tveka inte att höra av dig – psykisk ohälsa är lika viktigt att behandla som vilken annan typ av sjukdom som helst. Vi använder oss oftast av KBT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) under våra behandlingar.

Vi samarbetar med Kista BUMM för psykisk ohälsa hos barn och ungdom.

 

Vi anpassar oss efter ditt behovVi arbetar med korta möten och så kallad stegvis vård som innebär att vi anpassar vården utifrån dina behov och hur du mår. Vi kan även anpassa formen för samtal utifrån vad som passar dig bäst. Vi erbjuder både videosamtal och fysiska samtal, om du kan ta dig till vårdcentralen.

Vi vill göra det så lätt som möjligt för dig att få hjälp med den typ av psykisk ohälsa som du lider av. Behöver du annan typ av hjälp än den vi kan erbjuda, hjälper vi dig att komma i kontakt med psykiatrin genom remisser.


Stöd för barn och ungaHälsans Vårdcentral i Tensta hjälper även barn och unga med psykisk ohälsa. Vår vård för barn och unga riktar sig till personer mellan 0-17 år och deras föräldrar. Vi håller i rådgivning, ger information, samtalsstöd och leder familjesamtal för att hitta ett sätt för den unga att må bättre. Psykisk ohälsa bland barn och unga rör sig ofta om oro, nedstämdhet, stress, utagerande, tillfälliga kriser, sömnsvårigheter, problem med kompisar, konflikter i hemmet eller matproblematik.

Anser vi att ni behöver djupare hjälp för att komma till rätta med problemen kan vi hjälpa er vidare och även skriva en remiss.


Besök hos vår kurator eller psykolog för vuxna kostar 100kr per gång och frikort ingår. Fri för barn. Utebliven besök debiteras 400kr.